Jednotka SDH Praha - Žižkov

Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo 25.1.2022 vznik Jednotky SDH Praha - Žižkov městské části Praha 3. V začátcich bude fungovat jako JPO nezařazená s cílem co nejrychlejšího zařazení do kategorie JPO V.
 
Prvním velitelem jednotky byl ustanoven náš starosta Tomáš Horský, jehož profesní zkušenosti zaručují rychlé získání potřebné kvalifikace jednotky pro plnohodnotné zařazení do integrovaného záchranného systému.
 
Jednotka je otevřena všem vážným, schopným, trvale a silně motivovaným zájemcům o členství.

Fotoalbum